Reference

Technologie - Kvalita - Tradice

GREENTECHCS CZ

NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza

NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza Požadavkem zákazníka bylo vyměnit nevyhovující zařízení za nové ekonomičtější  s vyšším výkonem a modernějším způsobem řízení. Původní zařízení bylo vyměněno za kotel GREENTECH CS 300. Zařízení je vybaveno šnekovým plněním,  které je napojeno na stávající šnekový dopravník zajišťující dodávku materiálu do samotné násypky plnění. Spalovaný materiál

Více informací
GREENTECHCS CZ

DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice – Koňská

DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice – Koňská Požadavkem investora bylo nahradit veškerou technologii stávajícího parního kotle za nové zařízení vč. dodávky topenářských prací a napojení na stávající systém dopravníku štěpky. Původní 3 MWA parní kotel jsme nahradili dvěma kotly 1 MWA a 2 MWA. Tímto způsobem jsme zajistili využití 100%

Více informací
GREENTECHCS CZ

ESCO OAK SAWMILL, s.r.o. – provozovna pily ve Velké nad Veličkou

ESCO OAK SAWMILL, s.r.o. – provozovna pily ve Velké nad Veličkou Pila zajišťuje pořez kulatiny a její následné sušení. Materiál je dále využíván v druhovýrobě v hlavním výrobním závodě v Čechách. Námi dodané zařízení – kotel GREENTECH CS 500 pro jarní, letní a podzimní provoz slouží jako alternativní v případě

Více informací
GREENTECHCS CZ

APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč

APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč Jde o zařízení zajišťující vytápění skladového a logistického areálu investora na okraji obce Luleč. Podařilo se vytvořit ekologické zařízení, které dokáže spálit veškeré komunální materiály i dřevo vzniklé prořezávkou nebo odvětvováním při těžbě, což bylo naším cílem. Spalujeme materiál štěpkovaný přímo po prořezávce nebo v

Více informací
GREENTECHCS CZ

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. Nejprve byla naše společnost požádána o servisní zásah na stávajícím zařízení, které jsme realizovali 22.12.2018 – a tak se začal realizovat nový příběh rekonstrukce kotelny pro společnost FK dřevěné lišty, spol.sr.o.. Zadáním investora byla kompletní rekonstrukce kotelny. Výměna původního starého zařízení za nové včetně

Více informací

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Biomasa a znečišťující emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické

Více informací

Plnoautomatické kotle pro spalování dřevní biomasy GREENTECH CS

GREENTECH CS Je zařízení na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce a výměníku kotle, které jsou vyrobeny výhradně z kotlové oceli. S moderní elektronikou, řídícím systémem a hydraulickými prvky, díky kterým dokážeme řídit transport různých druhů paliva a průběh

Více informací

Historie firmy Mivokor

Histórie firmy Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnostipanem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně vespolečnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi stávajících kotelen

Více informací