Reference

Technologie - Kvalita - Tradice

GREENTECHCS CZ

PILA BENDA s.r.o. Dačice

PILA BENDA s.r.o. Dačice Pila Benda se věnuje pořezu kulatiny, prodeji biomasy nebo výrobě palet a nábytku z palet. Jejich požadavek byl nahradit technologii stávajících kotelny za nové zařízení. Původní nevyhovující kotel o výkonu 500 kW jsme nahradili za nový 500 kW kotel. Jednoduchou stavební úpravou v kotelně jsme napojili

Více informací
GREENTECHCS CZ

Strojárne SK, s.r.o. Kružlov

Strojárne SK, s.r.o. Kružlov Hlavní činností společnosti Strojárně SK je kusová a sériová strojařská výroba stavebných strojů. Požadavek firmy byl nahradit původní kotel za nové zařízení. Původní kotel jsme nahradili za nový o výkonu 950 kW. Kotel má hydraulické plnění materiálu a je napojeno na stávající dopravníkový systém, který vede

Více informací
GREENTECHCS CZ

PILA MINX, s.r.o. Niva

PILA MINX, s.r.o. Niva PILA MINX se zabývává provozem pilařského závodu, prodejem stavebního řeziva, výrobou dřevěných přepravních obalů a palet a truhlářských výrobků. Jejich požadavek byl nahradit veškerou technologii stávajících kotelny za nové zařízení. Původní nevyhovující kotel o výkonu 500 kW jsme nahradili za nový 500 kW kotel. Dalším požadavkem

Více informací
GREENTECHCS CZ

SWN Moravia Mladoňovice

SWN Moravia Mladoňovice Firma SWN sídlem v Mladoňovicích se zabývá návrhy a realizováním schodišť individuálně a na míru. Jejich požadavek byl nahradit veškerou technologii stávajících kotlů za nové zařízení. Původní kotel o výkonu 698 kW a druhý kotel o výkonu 582 kW jsme vyměnili za dva nové o celkovém výkonu 1000

Více informací
GREENTECHCS CZ

Dřevo Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou

Dřevo Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou Požadavkem investora bylo vystavění nové kotelny v rámci stavby nové pily. Do kotelny byl umístěn kotel o výkonu 900 kW. Skládka materiálu je umístěna ve vedlejší místnosti a materiál je dopravován ke kotli pomocí redlerového dopravníku. Přechod mezi oběma místnostmi je vybaven protipožárním zabezpečením.

Více informací
GREENTECHCS CZ

NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza

NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza Požadavkem zákazníka bylo vyměnit nevyhovující zařízení za nové ekonomičtější  s vyšším výkonem a modernějším způsobem řízení. Původní zařízení bylo vyměněno za kotel GREENTECH CS 300. Zařízení je vybaveno šnekovým plněním,   které je napojeno na stávající šnekový dopravník zajišťující dodávku materiálu do samotné násypky plnění. Spalovaný

Více informací
GREENTECHCS CZ

DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice – Koňská

DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice – Koňská Požadavkem investora bylo nahradit veškerou technologii stávajícího parního kotle za nové zařízení vč. dodávky topenářských prací a napojení na stávající systém dopravníku štěpky. Původní 3 MWA parní kotel jsme nahradili dvěma kotly 1 MWA a 2 MWA. Tímto způsobem jsme zajistili využití 100%

Více informací
GREENTECHCS CZ

ESCO OAK SAWMILL, s.r.o. – provozovna pily ve Velké nad Veličkou

ESCO OAK SAWMILL, s.r.o. – provozovna pily ve Velké nad Veličkou Pila zajišťuje pořez kulatiny a její následné sušení. Materiál je dále využíván v druhovýrobě v hlavním výrobním závodě v Čechách. Námi dodané zařízení – kotel GREENTECH CS 500 pro jarní, letní a podzimní provoz slouží jako alternativní v případě

Více informací
GREENTECHCS CZ

APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč

APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč Jde o zařízení zajišťující vytápění skladového a logistického areálu investora na okraji obce Luleč. Podařilo se vytvořit ekologické zařízení, které dokáže spálit veškeré komunální materiály i dřevo vzniklé prořezávkou nebo odvětvováním při těžbě, což bylo naším cílem. Spalujeme materiál štěpkovaný přímo po prořezávce nebo v

Více informací
GREENTECHCS CZ

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. Nejprve byla naše společnost požádána o servisní zásah na stávajícím zařízení, které jsme realizovali 22.12.2018 – a tak se začal realizovat nový příběh rekonstrukce kotelny pro společnost FK dřevěné lišty, spol.sr.o.. Zadáním investora byla kompletní rekonstrukce kotelny. Výměna původního starého zařízení za nové včetně

Více informací

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Kontejnerová kotelna

Kompaktní, převozní teplovodní kotelna s výkonem do 500 kW na spalování dřevní biomasy, je umístěna v ocelovém kontejneru. Palivová skládka s mechanismem vyprazdňování je umístěna v druhém kontejneru, který je uložen na kontejneru kotelny. V tomto uspořádání zařízení namontované ve dvou kontejnerech, tvoří kompaktní technologický celek výroby tepelné energie ve

Více informací

Certifikace kotlů

Vážení návštěvníci našich stránek. Dovolujeme si Vás touto cestou oznámit, že naše společnost splnila veškeré podmínky pro řádnou certifikaci kotlů v celé výrobní řadě od 250 kW do 2 MW. Dalším důležitým bodem, je fakt, že celá řada kotlů splňuje emisní třídu 5 tedy tzv. EKODESIGN. EKODESIGN je dnes povinný

Více informací