Reference

Technologie - Kvalita - Tradice

GREENTECHCS CZ

SWN Moravia Mladoňovice

SWN Moravia Mladoňovice Firma SWN sídlem v Mladoňovicích se zabývá návrhy a realizováním schodišť individuálně a na míru. Jejich požadavek byl nahradit veškerou technologii stávajících kotlů za nové zařízení. Původní kotel o výkonu 698 kW a druhý kotel o výkonu 582 kW jsme vyměnili za dva nové o celkovém výkonu 1000

Více informací
GREENTECHCS CZ

Dřevo Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou

Dřevo Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou Požadavkem investora bylo vystavění nové kotelny v rámci stavby nové pily. Do kotelny byl umístěn kotel o výkonu 900 kW. Skládka materiálu je umístěna ve vedlejší místnosti a materiál je dopravován ke kotli pomocí redlerového dopravníku. Přechod mezi oběma místnostmi je vybaven protipožárním zabezpečením.

Více informací
GREENTECHCS CZ

NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza

NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza Požadavkem zákazníka bylo vyměnit nevyhovující zařízení za nové ekonomičtější  s vyšším výkonem a modernějším způsobem řízení. Původní zařízení bylo vyměněno za kotel GREENTECH CS 300. Zařízení je vybaveno šnekovým plněním,   které je napojeno na stávající šnekový dopravník zajišťující dodávku materiálu do samotné násypky plnění. Spalovaný

Více informací
GREENTECHCS CZ

DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice – Koňská

DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice – Koňská Požadavkem investora bylo nahradit veškerou technologii stávajícího parního kotle za nové zařízení vč. dodávky topenářských prací a napojení na stávající systém dopravníku štěpky. Původní 3 MWA parní kotel jsme nahradili dvěma kotly 1 MWA a 2 MWA. Tímto způsobem jsme zajistili využití 100%

Více informací
GREENTECHCS CZ

ESCO OAK SAWMILL, s.r.o. – provozovna pily ve Velké nad Veličkou

ESCO OAK SAWMILL, s.r.o. – provozovna pily ve Velké nad Veličkou Pila zajišťuje pořez kulatiny a její následné sušení. Materiál je dále využíván v druhovýrobě v hlavním výrobním závodě v Čechách. Námi dodané zařízení – kotel GREENTECH CS 500 pro jarní, letní a podzimní provoz slouží jako alternativní v případě

Více informací
GREENTECHCS CZ

APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč

APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč Jde o zařízení zajišťující vytápění skladového a logistického areálu investora na okraji obce Luleč. Podařilo se vytvořit ekologické zařízení, které dokáže spálit veškeré komunální materiály i dřevo vzniklé prořezávkou nebo odvětvováním při těžbě, což bylo naším cílem. Spalujeme materiál štěpkovaný přímo po prořezávce nebo v

Více informací
GREENTECHCS CZ

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. Nejprve byla naše společnost požádána o servisní zásah na stávajícím zařízení, které jsme realizovali 22.12.2018 – a tak se začal realizovat nový příběh rekonstrukce kotelny pro společnost FK dřevěné lišty, spol.sr.o.. Zadáním investora byla kompletní rekonstrukce kotelny. Výměna původního starého zařízení za nové včetně

Více informací

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Certifikace kotlů

Vážení návštěvníci našich stránek. Dovolujeme si Vás touto cestou oznámit, že naše společnost splnila veškeré podmínky pro řádnou certifikaci kotlů v celé výrobní řadě od 250 kW do 2 MW. Dalším důležitým bodem, je fakt, že celá řada kotlů splňuje emisní třídu 5 tedy tzv. EKODESIGN. EKODESIGN je dnes povinný

Více informací

Biomasa a znečišťující emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické

Více informací

Plnoautomatické kotle pro spalování dřevní biomasy GREENTECH CS

GREENTECH CS Je zařízení na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce a výměníku kotle, které jsou vyrobeny výhradně z kotlové oceli. S moderní elektronikou, řídícím systémem a hydraulickými prvky, díky kterým dokážeme řídit transport různých druhů paliva a průběh

Více informací