APPM Trade s.r.o., provozovna Luleč

Jde o zařízení zajišťující vytápění skladového a logistického areálu investora na okraji obce Luleč.

Podařilo se vytvořit ekologické zařízení, které dokáže spálit veškeré komunální materiály i dřevo vzniklé prořezávkou nebo odvětvováním při těžbě, což bylo naším cílem.
Spalujeme materiál štěpkovaný přímo po prořezávce nebo v areálu kotelny, není nutné jej dále sušit.
Štěpka je skladována v betonovém žlabu vybaveném pohyblivou podlahou odkud je redlerovým dopravníkem transportována do násypky plnění kotle. Z násypky je materiál šnekovým dopravníkem dopravován
do prostoru topeniště, kde dochází k jeho spalování.
Kotelna je vybavena akumulačními nádržemi, které slouží k akumulaci tepla při provozu kotle nebo
k akumulaci tepla z elektrické sítě, což zároveň řeší vytápění objektu mimo topnou sezónu.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • GREENTECH CS 250
  • Palivo je přírodní štěpka s 15% kůry o vlhkosti 50%