Skládky paliva
s dopravními trasami

Technologie - Kvalita - Tradice

Technologie

Skládky paliva s dopravními trasami

Skládky paliva s dopravními trasami se vyrábějí vždy dle požadavků zákazníka a materiálu  jakým chce topit. V nabídce nabízíme jako skládky silozásobník se šnekovým vyhrabáváním nebo zásobník s hydraulickou podlahou. Dopravní trasy jsou řešené šnekovými dopravníky nebo redlerovými dopravníky.

Silozásobník se šnekovým vyhrabáváním:

 • Určen pro materiál ( pilina, hoblina, normovaná štěpka,peleta,briketa)
 • Vyrobené z kvalitní ocele
 • Používané převodovky značek jako NORD, LENZE
 • Objem od 3 m3 do 150 m3

Zásobník s hydraulickou podlahou:

 • Materiál ( kůra, lesní štěpka, odřezky rozměry max. 20x20x200 mm)
 • Objem od požadavky zákazníka
 • Vyráběná z kvalitní ocele
 • Hydraulické písty a agregáty od známého českého výrobce BRIKLIS

Šnekové dopravníky jsou vhodné pro transport materiálu menší frakce ( pilina, hoblina,peleta, norm. štěpka)
Redlerový dopravník je vhodný pro transport větší frakce materiálu ( kůra, odřezky, lesní štěpka,…..)

Kontejnerová skládka paliva:

 • Objem cca. 25 m3
 • Hydraulická podlaha
 • Shrnovací šnek
 • Skládka bez stavebního povolení
 • Využití pro provozy s nedostatkem místa

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Biomasa a znečišťující emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické

Více informací

Plnoautomatické kotle pro spalování dřevní biomasy GREENTECH CS

GREENTECH CS Je zařízení na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce a výměníku kotle, které jsou vyrobeny výhradně z kotlové oceli 10mm . S moderní elektronikou, řídícím systémem a hydraulickými prvky, díky kterým dokážeme řídit transport různých druhů paliva

Více informací

Historie firmy Mivokor

Histórie firmy Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnostipanem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně vespolečnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi stávajících kotelen

Více informací