Spalinové filtry TZL

Technologie - Kvalita - Tradice

Evropská legislativa v oblasti životního prostředí neustále zpřísňuje emisní limity při spalování kontaminovaných paliv. Jelikož je nutné tyto požadavky na emise dodržovat, bylo nezbytné vyvíjet účinnější filtrační materiály, které tyto limity plní. 

Za tímto účelem začala naše firma vyvíjet a konstruovat keramické a látkové filtrační jednotky nejvyšší kvality.

Keramické

spalinové filtry

Látkové

spalinové filtry

SPALINOVÉ FILTRY PRO VÝKON KOTLŮ
OD 150 KW DO 3000 KW​

Keramická filtrace

látková filtrace

Keramické filtry lze používat v provozech, kde se nachází:

spalinové filtry

OD 150 KW DO 3000KW

Jak to celé pracuje?

Při vstupu do filtrační jednotky se snižuje rychlost horkých plynů, odletových částic TZL, které se zachycují v pórech keramických elementů na vnější nečisté straně. Když se elementy dostatečně zanesou pevnými částicemi, nastává regenerace zpětným profukem přes čistou vnitřní stranu. Všechny nánosy částic padají směrem dolů do sběrné nádoby, odkud se odstraní ručně nebo automaticky pomocí šnekového dopravníku.

keramické Filtrační elementy

Prvky filtrační jednotky

  1. Servisní poklop (uzávěr)
  2. Tlakové čistící ventily
  3. Tlaková nádoba
  4. Sběrná nádoba popelu filtrační jednotky (Možnost automatického vyprázdnění popelníku)
  5. Připojení na komínový systém
  6. Prostor na odvod přefiltrovaného horkého vzduchu
  7. Keramické filtrační elementy
  8. Modulární připojení filtračních jednotek
  9. Vysokoodolná protipožární izolace

řídící systém

- Vlastní řídící systém
- Vzdálená správa
- Servisní dispečink

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Napsali o nás

Článek z magazínu iDNES o naší společnosti, historii vývoje našich kotlů GREENTECH CS a novinkách na poli naší působnosti. Společnost MIVOKOR se zejména zabývá výrobou a vývojem kotlů na spalování dřevní biomasy pod zavedenou značkou GREENTECH CS. Kotle umožňují spalovat různé druhy materiálů jako je dřevní štěpka o vlhkosti až

Více informací

Odborné semináře

Naši pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a vzdělávacích akcí v oboru. Jedním z nich je také seminář PRESSURE, který organizuje společnost KAPKA + s.r.o. ve spolupráci s ATZ a TIČR.

Více informací