Spalinové filtry TZL

Technologie - Kvalita - Tradice

Evropská legislativa v oblasti životního prostředí neustále zpřísňuje emisní limity při spalování kontaminovaných paliv. Jelikož je nutné tyto požadavky na emise dodržovat, bylo nezbytné vyvíjet účinnější filtrační materiály, které tyto limity plní. 

Za tímto účelem začala naše firma vyvíjet a konstruovat keramické a látkové filtrační jednotky nejvyšší kvality

Keramické

spalinové filtry

Látkové

spalinové filtry

SPALINOVÉ FILTRY PRO VÝKON KOTLŮ
OD 150 KW DO 3000 KW​

Keramická filtrace

 • Max. provozní teplota do 450 °C
 • Nehořlavá
 • Odolná vůči kyselinám
 • Delší životnost keramických elementů
 • Vysoká účinnost 99,9%
 • Vysoká odolnost při kolísavých teplotách
 • Možnost zapojení více jednotek za sebou
 • Čištění a opravy bez odstavení kotle
 • Lze použít ke kotlům na pevná paliva od různých výrobců

látková filtrace

 • Max. provozní teplota do 200 ° C
 • Možnost vznícení při vyšších teplotách
 • Částečně odolná vůči kyselinám
 • Kratší životnost látkových elementů
 • Vysoká účinnost 97,5%

Keramické filtry lze používat v provozech, kde se nachází:

 • Vysoké a proměnlivé teploty
 • Proměnlivé průtoky
 • Proměnlivý obsah prachu
 • Podmínka vysoké účinnosti
 • Velmi jemný prach
 • Problém s rosným bodem kapalin a kyselin
 • Dvojitá prachová kontrola a potřebné odstranění kyselin
 • Přerušovaný provoz

spalinové filtry

OD 150 KW DO 300KW

Jak to celé pracuje?

Při vstupu do filtrační jednotky se snižuje rychlost horkých plynů, odletových částic TZL, které se zachycují v pórech keramických elementů na vnější nečisté straně. Když se elementy dostatečně zanesou pevnými částicemi, nastává regenerace zpětným profukem přes čistou vnitřní stranu. Všechny nánosy částic padají směrem dolů do sběrné nádoby, odkud se odstraní ručně nebo automaticky pomocí šnekového dopravníku.

keramické Filtrační elementy

 • Výrobce Purefrax®
 • Vyrobené z pevných keramických vláken
 • Elementy jsou vyráběny ve vakuu
 • Vysoká pevnost a stabilita materiálu
 • Velmi jemná struktura a vysoká propustnost vzduchu
 • Zachycují i submikronové částice
 • Odolné vysokým teplotám (samotné elementy odolají teplotě 900°C)

Prvky filtrační jednotky

 1. Servisní poklop (uzávěr)
 2. Tlakové čistící ventily
 3. Tlaková nádoba
 4. Sběrná nádoba popelu filtrační jednotky (Možnost automatického vyprázdnění popelníku)
 5. Připojení na komínový systém
 6. Prostor na odvod přefiltrovaného horkého vzduchu
 7. Keramické filtrační elementy
 8. Modulární připojení filtračních jednotek
 9. Vysokoodolná protipožární izolace

řídící systém

- Vlastní řídící systém
- Vzdálená správa
- Servisní dispečink

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Biomasa a znečišťující emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické

Více informací

Plnoautomatické kotle pro spalování dřevní biomasy GREENTECH CS

GREENTECH CS Je zařízení na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce a výměníku kotle, které jsou vyrobeny výhradně z kotlové oceli 10mm . S moderní elektronikou, řídícím systémem a hydraulickými prvky, díky kterým dokážeme řídit transport různých druhů paliva

Více informací

Historie firmy Mivokor

Histórie firmy Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnostipanem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně vespolečnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi stávajících kotelen

Více informací