STABILA ČR s.r.o. Haluzice

Firma STABILA ČR, s.r.o. je v mnoha zemích jedničkou na trhu v oblasti vodních vah a po celém světě je uznávána jako specialista na měřící přístroje v oborech – vodní váhy, laserová měřidla, metry a pásma. Je dceřinou společností firmy STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH.

Požadavkem zákazníka bylo nahradit veškerou technologii stávající kotelny za nové zařízení. Stávající kotle byly postupně odstaveny a nahrazeny novými, každý o výkonu 445 kW. Kotle jsou opatřeny pohyblivým roštem, který zaručuje dokonalé spálení materiálu.

Materiál je navážen zdvihacím zařízením do násypky drtiče, kde je drcen na požadovanou frakci. Posléze putuje pásovým dopravníkem do kontejnerové hydraulické skládky. Odtud materiál putuje soustavou šnekových dopravníků, které jsou umístěny na konstrukcích, aby byly prostory pod nimi průjezdné. V kotelně materiál putuje dle potřeby do jednoho či druhého kotle.

Díky tomuto řešení je zákazník schopen regulovat výkon na letní a zimní provoz, a přitom využít plného výkonu zejména v zimních měsících.

Toto řešení nabízí ještě další výhodu – plánované odstavení kotle pro servisní potřeby.

Před násypkou kotle je umístěna dvojitá bezpečnostní klapka sloužící jako bezpečnostní prvek proti zahoření materiálu a odkud je šnekovým plněním dopravován do prostoru topeniště, kde dochází k jeho spalování.

Souběžně s výstavbou kotelny proběhla výměna tepelných zdrojů a modernizace vytápění, rekonstrukce technologie sušáren a kompletní měření a regulace (MaR) celého otopného systému.

Kotelna byla navržena a osazena dvěma kotly:

  • GREENTECH CS 500 – 445 kW

  • GREENTECH CS 500 – 445 kW

  • Palivo je dřevní biomasa s příměsí kůry a piliny z listnatého dřeva. Palivo je ve formě dřevních hoblin a částečně pilin o relativní vlhkosti 10% ÷ 25%, při nižším výkonu i s vlhkostí 30%.