Dřevo Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou

Požadavkem investora bylo vystavění nové kotelny v rámci stavby nové pily.

Do kotelny byl umístěn kotel o výkonu 900 kW. Skládka materiálu je umístěna ve vedlejší místnosti a materiál je dopravován ke kotli pomocí redlerového dopravníku. Přechod mezi oběma místnostmi je vybaven protipožárním zabezpečením. Palivo je pak do kotle dávkováno hydraulickým plněním.

Součástí dodávky kotle je i systém odloučení TZL prostřednictvím čtyř elektrostatických filtrů. Popel je pak z kotle vynášen pomocí systému popelových šneků.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • GREENTECH CS 900 – 900 kW
  • Palivo je přírodní štěpka