Novinky

Technologie - Kvalita - Tradice

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Napsali o nás

Článek z magazínu iDNES o naší společnosti, historii vývoje našich kotlů GREENTECH CS a novinkách na poli naší působnosti. Společnost MIVOKOR se zejména zabývá výrobou a vývojem kotlů na spalování dřevní biomasy pod zavedenou značkou GREENTECH CS. Kotle umožňují spalovat různé druhy materiálů jako je dřevní štěpka o vlhkosti až

Více informací

Odborné semináře

Naši pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů a vzdělávacích akcí v oboru. Jedním z nich je také seminář PRESSURE, který organizuje společnost KAPKA + s.r.o. ve spolupráci s ATZ a TIČR.

Více informací

Recertifikace ISO 9001:2015

Společnost MIVOKOR s.r.o. v rámci recertifikace získala osvědčení systému managementu kvality ISO 9001:2015 pro konstrukci, vývoj a výrobu strojních výrobků, zámečnictví, kovovýrobu a přesné obrábění. Výrobu kotlů a výměníků tepla, tlakových nádob a kontejnerů. Úpravy a rekonstrukce kolejových svršků. Výroba ocelových konstrukcí. Současně společnost MIVOKOR s.r.o. získala certifikát systém environmentálního managementu

Více informací

Teplovodní kontejnerová kotelna

Teplovodní kontejnerová kotelna s výkonem do 445 kW pro spalování dřevní biomasy, je umístěna v ocelovém kontejneru. Palivová skládka s mechanismem vyprazdňování je ve druhém kontejneru, který je vedle kontejneru kotelny. Veškeré technologie jsou namontované v uvedených dvou kontejnerech a tvoří kompaktní technologický celek výroby tepelné energie ve formě teplé

Více informací
Plnoautomatické kotle

Certifikace kotlů

Vážení návštěvníci našich stránek. Dovolujeme si Vás touto cestou oznámit, že naše společnost splnila veškeré podmínky pro řádnou certifikaci kotlů v celé výrobní řadě od 250 kW do 2 MW. Dalším důležitým bodem, je fakt, že celá řada kotlů splňuje emisní třídu 5 tedy tzv. EKODESIGN. EKODESIGN je dnes povinný

Více informací

Biomasa a emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv obnovovat. Proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické plodiny) a odpady zemědělské a lesní

Více informací
Plnoautomatické kotle

Kotel na dřevní biomasu

Kotel na dřevní biomasu GREENTECH CS je zařízení, na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce výměníku kotle, který je vyrobený výhradně z kotlové oceli. S moderní elektronikou, řídicím systémem a hydraulickými prvky, řídíme transport různých druhů paliva a průběh

Více informací

Historie firmy MIVOKOR

Historie firmy Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnosti panem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně ve společnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi

Více informací