SWN Moravia Mladoňovice

Firma SWN sídlem v Mladoňovicích se zabývá návrhy a realizováním schodišť individuálně a na míru. Jejich požadavek byl nahradit veškerou technologii stávajících kotlů za nové zařízení.

Původní kotel o výkonu 698 kW a druhý kotel o výkonu 582 kW jsme vyměnili za dva nové o celkovém výkonu 1000 kW, čímž jsme dosáhli ušetření energie min. 15%. Původním topivem byla pouze pilina. Zákazník je schopen regulovat výkon na letní a zimní provoz, a přitom využít plného výkonu zejména v zimních měsících.

Toto řešení nabízí ještě další výhodu – plánované odstavení kotle pro servisní potřeby.

Dalším požadavkem investora bylo napojení venkovní skládky materiálu na kotelnu. Toto jsme vyřešili pomocí redlerových dopravníků, které procházejí budovou, jsou ale umístěny u stropů na konstrukcích tak, aby byly prostory pod nimi průchozí. Materiál posléze putuje do násypky odkud je hydraulickým plněním dopravován do prostoru topeniště, kde dochází k jeho spalování.

Součástí dodávky kotle je i systém odloučení TZL prostřednictvím dvou cyklonů s vyústěním do stávajícího komína. Popel je pak z kotle vynášen pomocí systému popelových šneků.

Kotelna byla navržena a osazena dvěma kotly:

  • GREENTECH CS 500 – 500 kW
  • GREENTECH CS 500 – 500 kW
  • Palivo je mokrá přírodní štěpka s přídavkem mokré piliny