PILA MINX, s.r.o. Niva

PILA MINX se zabývává provozem pilařského závodu, prodejem stavebního řeziva, výrobou dřevěných přepravních obalů a palet a truhlářských výrobků. Jejich požadavek byl nahradit veškerou technologii stávajících kotelny za nové zařízení.

Původní nevyhovující kotel o výkonu 500 kW jsme nahradili za nový 500 kW kotel. Dalším požadavkem investora bylo vybudování nové skládky materiálu ve vedlejší místnosti.

Jednoduchými stavebními úpravami v kotelně a vedlejší místnosti nové skládce jsme kotel a skládku propojili redlerovým dopravníkem. Materiál putuje ze skládky do násypky, odkud je hydraulickým plněním dopravován do prostoru topeniště, kde dochází k jeho spalování.

Součástí dodávky kotle je i systém odloučení TZL prostřednictvím jednoho cyklonu s vyústěním do stávajícího komína. Popel je pak z kotle vynášen pomocí systému popelových šneků.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • GREENTECH CS 500 – 500 kW
  • Palivo je mokrá přírodní štěpka s přídavkem mokré piliny