Řízení kotlů

Technologie - Kvalita - Tradice

Technologie

Řízení kotlů

Na naších kotlích měříme reálný průtok vzduchu, zbytkový kyslík, teplotu ve spalovací komoře, teplotu spalin a odhadujeme množství paliva. Hodnoty které získáme, využíváme jako vstup pro nejmodernější systém řízení, který pomocí neuronové sítě jako umělé inteligence, dokážeme přizpůsobovat proces hoření dle vlhkosti paliva. Náš systém řízení se snaží přizpůsobit změnám paliva bez zásahu obsluhy, což zásadně zvyšuje komfort při provozování kotle.

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Biomasa a znečišťující emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické

Více informací

Plnoautomatické kotle pro spalování dřevní biomasy GREENTECH CS

GREENTECH CS Je zařízení na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce a výměníku kotle, které jsou vyrobeny výhradně z kotlové oceli. S moderní elektronikou, řídícím systémem a hydraulickými prvky, díky kterým dokážeme řídit transport různých druhů paliva a průběh

Více informací

Historie firmy Mivokor

Histórie firmy Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnostipanem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně vespolečnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi stávajících kotelen

Více informací