Řízení kotlů

Technologie - Kvalita - Tradice

Technologie

Řízení kotlů

Na naších kotlích měříme reálný průtok vzduchu, zbytkový kyslík, teplotu ve spalovací komoře, teplotu spalin a odhadujeme množství paliva. Hodnoty které získáme, využíváme jako vstup pro nejmodernější systém řízení, který pomocí neuronové sítě jako umělé inteligence, dokážeme přizpůsobovat proces hoření dle vlhkosti paliva. Náš systém řízení se snaží přizpůsobit změnám paliva bez zásahu obsluhy, což zásadně zvyšuje komfort při provozování kotle.

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Teplovodní kontejnerová kotelna

Teplovodní kontejnerová kotelna s výkonem do 445 kW pro spalování dřevní biomasy, je umístěna v ocelovém kontejneru. Palivová skládka s mechanismem vyprazdňování je ve druhém kontejneru, který je vedle kontejneru kotelny. Veškeré technologie jsou namontované v uvedených dvou kontejnerech a tvoří kompaktní technologický celek výroby tepelné energie ve formě teplé

Více informací

Certifikace kotlů

Vážení návštěvníci našich stránek. Dovolujeme si Vás touto cestou oznámit, že naše společnost splnila veškeré podmínky pro řádnou certifikaci kotlů v celé výrobní řadě od 250 kW do 2 MW. Dalším důležitým bodem, je fakt, že celá řada kotlů splňuje emisní třídu 5 tedy tzv. EKODESIGN. EKODESIGN je dnes povinný

Více informací