Řízení kotlů

Technologie - Kvalita - Tradice

Technologie

Řízení kotlů

Na naších kotlích měříme reálný průtok vzduchu, zbytkový kyslík, teplotu ve spalovací komoře, teplotu spalin a odhadujeme množství paliva. Hodnoty které získáme, využíváme jako vstup pro nejmodernější systém řízení, který pomocí neuronové sítě jako umělé inteligence, dokážeme přizpůsobovat proces hoření dle vlhkosti paliva. Náš systém řízení se snaží přizpůsobit změnám paliva bez zásahu obsluhy, což zásadně zvyšuje komfort při provozování kotle.

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Certifikace kotlů

Vážení návštěvníci našich stránek. Dovolujeme si Vás touto cestou oznámit, že naše společnost splnila veškeré podmínky pro řádnou certifikaci kotlů v celé výrobní řadě od 250 kW do 2 MW. Dalším důležitým bodem, je fakt, že celá řada kotlů splňuje emisní třídu 5 tedy tzv. EKODESIGN. EKODESIGN je dnes povinný

Více informací

Biomasa a znečišťující emisní látky

Co je to Biomasa? Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické

Více informací