NÁBYTOK KARPIŠ s.r.o. Prievidza

Požadavkem zákazníka bylo vyměnit nevyhovující zařízení za nové ekonomičtější  s vyšším výkonem
a modernějším způsobem řízení.

Původní zařízení bylo vyměněno za kotel GREENTECH CS 300. Zařízení je vybaveno šnekovým plněním,  
které je napojeno na stávající šnekový dopravník zajišťující dodávku materiálu do samotné násypky plnění.
Spalovaný materiál je kombinace suché piliny a drobných prachových částic z výroby nábytku.

Součástí dodávky kotle byl systém odloučení TZL prostřednictvím multicyklonu, umístěného na kouřovodu.
Snížení spotřeby spalovaného materiálu o 25%

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • Kotel GREENTECH CS 300 kWa
  • Palivo je suchá pilina a drobné prachové části z výroby.