PILA BENDA s.r.o. Dačice

Pila Benda se věnuje pořezu kulatiny, prodeji biomasy nebo výrobě palet a nábytku z palet. Jejich požadavek byl nahradit technologii stávajících kotelny za nové zařízení.

Původní nevyhovující kotel o výkonu 500 kW jsme nahradili za nový 500 kW kotel. Jednoduchou stavební úpravou v kotelně jsme napojili skládku materiálu a nový kotel šnekovým dopravníkem. Materiál putuje ze skládky šnekem do násypky, odkud je šnekovým plněním dopravován do prostoru topeniště, kde dochází k jeho spalování.

Součástí dodávky kotle je i systém odloučení TZL prostřednictvím jednoho cyklonu s vyústěním do stávajícího komína. Popel je pak z kotle vynášen pomocí systému popelových šneků umístěných vně budovy.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • GREENTECH CS 500 – 465 kW
  • Palivo je mokrá přírodní štěpka