Teplovodní kotle
GREENTECH CS

Technologie - Kvalita - Tradice

Technologie

Teplovodní kotle GREENTECH CS

Teplovodní kotle GREENTECH CS vyrábíme v řadě od 250 kW do 2.5 mW. Celý kotel se skládá z několika částí, které vytvářejí funkční celek zaručující kvalitní systém řízeného spalování.

Celý systém je navržen tak, aby akceptoval individuální požadavky zákazníka a řešil jeho požadavky jako celek od skládky materiálu až po spalinové cesty. Topný materiál transportuje šnek, případně pomocí redlerového dopravníku se topný materiál transportuje ze skládky nebo sila do násypky plnění do kotle. Skládka může být doplněna o hydraulický systém natláčení paliva synchronizovaného s kotlem.

Sila, případně kontejnery dodáváme v několika velikostech dle přání zákazníka. Dle druhu paliva dopravujeme materiál pomocí šneku, případně hydrauliky do spalovací komory, která je opatřena pohyblivým roštem. Spalovací komora je vyzděna z šamotových cihel specialisty s dlouholetou zkušeností v tomto oboru. Ve spalovací komoře provádíme v několika místech měření teploty spalování. Na základě výsledků vyhodnocených údajů řídíme rychlost pohybu materiálu po pohyblivém roštu a řídíme průběh spalování. Díky dohořívací komoře, umístěné nad spalovací komorou, garantujeme kvalitní spálení materiálu. 

Pod pohyblivým roštem je umístěný popelový rošt. Popel je transportován pomocí šneku do popelnice. Žárotrubný výměník, umístěný nad topeništěm, zabezpečuje dokonalý ohřev vody na teplotu 90 oC. Výměník je vybaven systémem samočištění, který zaručuje vysokou účinnost čištění bez zásahu obsluhy a opakovaného čištění. Výměník je vybaven bezpečnostní výstrojí vč. pojišťovacího ventilu. Na výstupu spalinových cest je systém zajištující rekuperaci teplého vzduchu do topeniště kotle, které výrazně zvyšuje účinnost celého systému.

Dle výkonu kotle doplňujeme systém spalinových cest o cyklony vlastní výroby nebo o keramické filtry. Celý systém kotle je dokonale izolován, aby nebyla snižována účinnost celého systému. Díky vlastnímu softwaru a sběru dat, který provádíme online z vašeho systému, můžeme operativně řešit problémy, které mohou vzniknout za provozu na vašem zařízení. Díky tomuto systému může obsluha sledovat a ovládat zařízení pomocí aplikace v mobilním telefonu, případně ze svého domácího PC.

POHYBLIVÝ ROŠT

Vzduchem chlazený třízónový inteligentní pohyblivý rošt zaručuje 100% spálení dřevního materiálu.

SPALOVACÍ KOMORA

Spalovací komora vyzděná ze žáruvzdorných šamotových cihel poskytuje kvalitní a dostatečně velký prostor na proces hoření.

KVALITNÍ VÝMĚNÍK

Výměník vyrobený z kvalitní kotlové oceli je konstrukčně navržený s ohledem na dlouhodobou životnost a vysokou výkonnost.

DISPEČINK A VZDÁLENÁ SPRÁVA

Dispečink a vzdálená správa zajišťuje dokonalý přehled o stavu a funkčnosti kotle.

Výhody kotlů
GREENTECH CS

DÁVKOVÁNÍ PALIVA

Pro kontinuální dávkování paliva vvužíváme spolehlivé hydraulické nebo šnekové plnění.

ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU

Čištění výměníku stlačeným vzduchem udržuje neustále vysokou účinnost kotle a šetří čas věnovaný údržbě.

AUTO ČIŠTĚNÍ

Automatické vynášení popela šnekovým dopravníkem ze spalovací komory, Vám minimalizuje čas strávený při údržbě kotle.

KVALITNÍ IZOLACE

Kvalitní izolace splňuje přísné protipožární normy a zvyšuje účinnost kotle

Novinky a aktuality

Nenechte si ujít novinky a aktuality

Teplovodní kontejnerová kotelna

Teplovodní kontejnerová kotelna s výkonem do 445 kW pro spalování dřevní biomasy, je umístěna v ocelovém kontejneru. Palivová skládka s mechanismem vyprazdňování je ve druhém kontejneru, který je vedle kontejneru kotelny. Veškeré technologie jsou namontované v uvedených dvou kontejnerech a tvoří kompaktní technologický celek výroby tepelné energie ve formě teplé

Více informací

Certifikace kotlů

Vážení návštěvníci našich stránek. Dovolujeme si Vás touto cestou oznámit, že naše společnost splnila veškeré podmínky pro řádnou certifikaci kotlů v celé výrobní řadě od 250 kW do 2 MW. Dalším důležitým bodem, je fakt, že celá řada kotlů splňuje emisní třídu 5 tedy tzv. EKODESIGN. EKODESIGN je dnes povinný

Více informací