DREVOMAX s.r.o., provozovna Rájecké Teplice - Koňská

Požadavkem investora bylo nahradit veškerou technologii stávajícího parního kotle za nové zařízení vč. dodávky topenářských prací a napojení na stávající systém dopravníku štěpky.

Původní 3 MWA parní kotel jsme nahradili dvěma kotly 1 MWA a 2 MWA. Tímto způsobem jsme zajistili využití 100% výkonu kotle s případnou rezervou druhého zařízení. Kotle jsou využívány dle požadavků na příkon jednotlivých sušáren. V letním období bude využíván pouze 1 MWa kotel, v zimním období 2 MWa kotel. V případě potřeby mohou oba kotle fungovat současně.

Součástí dodávky pro 1 MWa kotel byl také systém odloučení TZL prostřednictvím multicyklonu, umístěného na kouřovodu a nový komín.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • Kotel GREENTECH CS 1000 A GREENTECH CS 20000 – 1 MWa a 2 MWa
  • Palivo je přírodní štěpka s kůrou, vlhkost 50 %