KATR s.r.o. Stará Ves

Firma KATR s.r.o. poskytuje služby v lesním hospodářství, těžbou a odvozem dřeva a také pilařským provozem. Jejich požadavek byl nahradit stávající technologii za nové zařízení.

Původní kotel byl nahrazen za kotel o výkonu 2500 kW. Úpravou podlahy kotelny byl vytvořen betonový žlab, do kterého jsme umístili speciální plnící žlab pro dopravu materiálu z venkovní skládky. Ve žlabu je umístěna hydraulika, která posouvá nedrcenou jehličnatou kůru k nožům na stříhání jednotlivých dávek materiálu.

Takto zpracovaný materiál putuje do kotle hydraulickým plněním, které je osazeno systémem proti zahoření materiálu.

Součástí dodávky je i systém cyklonových odlučovačů TZL, které odvádějí odpadní plyny do stávajícího komína. Popel je pak z kotle vynášen pomocí systému popelových šneků do odpadní popelnice.

Skládka materiálu je postavena na boku kotelny z ocelové konstrukce, obložena pohledovými dřevěnými deskami a zastřešena. Materiál je do skládky dopravován nakladači a posouván hydraulickými hrablicemi do již zmíněného žlabu.

Velín kotelny je umístěn v přilehlé místnosti mezi kotelnou a skládkou, zajišťující bezpečnou kontrolu obou subjektů.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • GREENTECH CS 2500 – 2500 kW
  • Palivo je mokrá přírodní štěpka s příměsí piliny