Strojárne SK, s.r.o. Kružlov

Hlavní činností společnosti Strojárně SK je kusová a sériová strojařská výroba stavebných strojů. Požadavek firmy byl nahradit původní kotel za nové zařízení.

Původní kotel jsme nahradili za nový o výkonu 950 kW. Kotel má hydraulické plnění materiálu a je napojeno na stávající dopravníkový systém, který vede do stávající skládky materiálu.

Součástí dodávky kotle je i systém odloučení TZL prostřednictvím dvou cyklonových odlučovačů s vyústěním do stávajícího komína. Popel je pak z kotle vynášen pomocí systému popelových šneků.

Kotelna byla navržena a osazena kotlem:

  • GREENTECH CS 950 – 950 kW
  • Palivo je mokrá pilina