Právě si prohlížíte Historie firmy MIVOKOR
MIVOKOR, s.r.o.

Historie firmy MIVOKOR

Historie firmy

Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnosti panem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně ve společnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi stávajících kotelen se rozhodl věnovat své vlastní podnikatelské dráze. Opravy kotlů 1–4 třídy a zároveň vývoji a výrobě výměníků pro kotle na spalování dřevní biomasy pro několik renomovaných výrobců v České republice a na Slovensku.

V roce 2008 převzal společnost pan Miloš Vomela a ve spolupráci s bývalými spolupracovníky z řad odborníků buduje a posiluje výrobní značku MIVOKOR. Zaměřením na spalování dřevní biomasy a vývoji celých topných systémů, řízenému procesu spalování vznikla nová produktová značka kotel GREENTECH CS Czechoslovakia.

GREENTECH CS Czechoslovakia

Kotel na dřevní biomasu GREENTECH CS je zařízení, na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce výměníku kotle, který je vyrobený výhradně z kotlové oceli. S moderní elektronikou, řídicím systémem a hydraulickými prvky, řídíme transport různých druhů paliva a průběh jejich hoření.

Výsledkem je kotel GREENTECH CS s vysokou účinností a 100 % využitím materiálu při spalování. Naše společnost klade vysoký důraz na životní prostředí. Z tohoto důvodu se snažíme materiál spálit s minimem odpadního popele s co nejnižším zatížením na kvalitu ovzduší z vytvořených spalin.

Spalinové filtry

Z důvodu zdokonalení zařízení a z podnětu nové legislativy byl zahájený vývoj a výroba spalinových filtrů. Vývoj je postavený na systému odloučení škodlivých částí (TZL) pomocí keramických elementů. Tyto elementy jsou odolné při teplotě spalin až do 350 °C.