Právě si prohlížíte Historie firmy Mivokor

Historie firmy Mivokor

Histórie firmy

Firma MIVOKOR vznikla v roce 1993 zakladatelem společnostipanem Miloslavem Vomelou. Člověk s bohatými zkušenostmi v energetice, které získal do roku 1993 za svého působení ve společnosti Sklárny Bohemia Antonínův Důl a následně vespolečnosti ČKD DUKLA PRAHA. Jako technik, který se zabýval výstavbou nových kotelen a rekonstrukcemi stávajících kotelen se rozhodl věnovat své vlastní podnikatelské dráze. Opravy kotlů 1 – 4 třídy a zároveň vývoji a výrobě výměníků pro kotle na spalování dřevní biomasy pro několik renomovaných výrobců v České republice a na Slovensku.

V roce 2008 převzal společnost pan Miloš Vomela a ve spolupráci s bývalými spolupracovníky z řad odborníků buduje a posiluje výrobní značku MIVOKOR. Zaměřením se na spalování dřevní biomasy a vývoji celých topných systémů, řízenému procesu spalování vznikla nová produktová značka kotel GREENTECH CS CzechoSlovakia.

GREENTECH CS CzechoSlovakia

Je zařízení na jehož vývoji pracují odborníci z České a Slovenské republiky. Při vývoji zařízení se zaručuje výroba kvalitní konstrukce a výměníku kotle, které jsou vyrobeny výhradně z kotlové oceli 10mm. S moderní elektronikou, řídícím systémem a hydraulickými prvky, díky kterým dokážeme řídit transport různých druhů paliva a průběh jejich hoření. Výsledkem je kotel GREENTECH CS s vysokou účinností a 100% využitím materiálu při spalování. Naše společnost klade vysoký důraz na životní prostředí, z tohoto důvodu se snažíme materiál spálit s minimem odpadního popele s co nejnižším zatížením na kvalitu ovzduší z vytvořených spalin.

Z důvodu zdokonalení zařízení a z podnětu nové legislativy byl zahájen vývoj a výroba
spalinových filtrů, která je postavena na systému odloučení škodlivých částí (TZL) pomocí keramických elementů s odolností při teplotě spalin až do 350°C.