Právě si prohlížíte Biomasa a emisní látky

Biomasa a emisní látky

Co je to Biomasa?

Je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv obnovovat. Proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické plodiny) a odpady zemědělské a lesní produkce.

Znečišťující emisní látky

Předností biomasy jako paliva v porovnáním s fosilními palivy (uhlí, ropa, zemní plyn) je produkce minimálního množství emisí SO2 ve spalinách a neutralita emisí CO2. Protože při spalování biomasy se uvolní pouze tolik CO2 kolik rostlina během svého růstu přijala, využívání biomasy pro energetické účely nemá vliv na tvorbu skleníkového efektu.