Právě si prohlížíte Teplovodní kontejnerová kotelna

Teplovodní kontejnerová kotelna

Teplovodní kontejnerová kotelna s výkonem do 445 kW pro spalování dřevní biomasy, je umístěna v ocelovém kontejneru. Palivová skládka s mechanismem vyprazdňování je ve druhém kontejneru, který je vedle kontejneru kotelny. Veškeré technologie jsou namontované v uvedených dvou kontejnerech a tvoří kompaktní technologický celek výroby tepelné energie ve formě teplé topné vody na bázi dřevní štěpky.

Popis zařízení

V kontejneru kotelny je postavený teplovodní kotel na dřevní štěpku, jehož spodní část tvoří vlastní topeniště, na němž je kotlový výměník. V kontejneru jsou instalované všechny potřebné technologické části, které zajišťují činnost energetického zdroje. Všechna zařízení po smontování tvoří jeden technologický celek.

Na pravé boční straně kontejneru je prostup šnekového dopravníku paliva, který dopravuje palivo do prostoru dvojčinné bezpečnostní klapky. Ta zamezuje zpětnému prohoření paliva z kotle do palivových dopravníků. Pod klapkou je předzásobník paliva se snímáním výšky hladiny. Činnost šnekového dopravníku a dvojčinné klapky je závislá na požadovaném množství paliva v předzásobníku. Zásobník se nachází přímo nad plnícím šnekovým dopravníkem, který palivo plynule a regulovaně dopravuje do přední části spalovací komory kotle.

Topeniště je vyrobené z ocelového rámu, šamotové vyzdívky a izolačních materiálů. Uvnitř spalovací komory je posuvný spalovací rošt, jehož činnost zajišťují hydraulické písty. Palivo přiváděné na posuvný rošt se spaluje pomocí regulovaného přívodu podroštového (primárního) a nadroštového (sekundárního) vzduchu. Přívod spalovacího vzduchu zajišťuje vzduchový ventilátor. Posuvný rošt posouvá palivo po roštu směrem dolů, na jehož konci se shromažďují a ochlazují nespalitelné zbytky – popel. Popel se z prostoru spalovací komory automaticky vynáší popelovým šnekovým dopravníkem vně kontejner a navazujícím dopravníkem do odpadní nádoby (popelnice).

Spálením paliva vznikají jakostní spaliny, které jsou pomocí kouřového ventilátoru odsávány do kotlového výměníku, umístěného nad topeniště. Kotlový výměník je ocelový svařenec s vodní náplní. Spaliny proudí přes plamenec a dva trubkové svazky (třítahový výměník) do kouřového svodu. Tepelná energie obsažená ve spalinách své teplo výměnnou plochou předává do vodního objemu. Rychlost proudění se reguluje, čímž se zároveň reguluje i podtlak ve spalovací komoře, který se udržuje na konstantní úrovni. Spaliny po průchodu kotlovým výměníkem proudí přes cyklonový odlučovač pevných částic, kde jsou vytlačují / odlučují do sběrné nádoby. Spalinový ventilátor nuceného tahu spalin je za cyklonovým odlučovačem.

Ovládání kotelny

Teplovodní kontejnerová kotelna se ovládá skrz dva elektrorozvaděče, které zajišťují automatický provoz zařízení obou kontejnerů – kontejneru skládky a kontejneru kotelny s dalšími technologiemi, el. osvětlení, detektor CO2 a hlásič kouře. Celá výroba tepelné energie z dřevní štěpky je automaticky řízena s možností dálkové správy přes GSM modul, pomocí PC, tabletu, případně chytrého telefonu s operačními systémy iOS a Android.

teplovodní kontejnerová kotelna

V případě zájmu o detailní informace nás neváhejte kontaktovat.