Recertifikace ISO 9001:2015

Společnost MIVOKOR s.r.o. v rámci recertifikace získala osvědčení systému managementu kvality ISO 9001:2015 pro konstrukci, vývoj a výrobu strojních výrobků, zámečnictví, kovovýrobu a přesné obrábění. Výrobu kotlů a výměníků tepla, tlakových nádob a kontejnerů. Úpravy a rekonstrukce kolejových svršků. Výroba ocelových konstrukcí. Současně společnost MIVOKOR s.r.o. získala certifikát systém environmentálního managementu ISO 14001:2015

Napsat komentář